کیا سورنتو 2018 فیس لیفت

کیا سورنتو 2018 فیس لیفت که قرار است در ماه های پایانی 2017 به بازار عرضه شود با تغییراتی در قسمت عقب شامل چراغ های عقب تغییر یافته ، سپر عقب جدید و سر اگزوز های عقب جدید و در قسمت جلو با تغییراتی در داخل چراغ جلو و استفاده از سیستم تمام ال ای دی، ورودی هواکش بزرگتر و جلو پنجره جدید دیده می شود

همچنین شاهد بیشترین تغییر در داخل سورنتو هستیم

Scroll to TopCall Now Button